Valorile MONTE MEDIO értékei – helyi érdekeltségű kulturális civil szervezet, melynek fő célja elsősorban a felsőbányai lakosság helyes és hiteles tájákoztatása, az itt élő lakosság kulturális életének szervezése és irányítása, a hagyományok és nemzeti örökség védelme, megtartása és továbbadása, az ifjúság nevelése a nemzeti önazonosságtudat jegyében.
Ezeket a feladatokat vállaló civil, nonprofit, szervezet egyetlen működő helyi sajtóorgánumként működteti a felsobanya.info honlapot. Helyi hírek, tudnivalók, események napi szinten jelennek meg a honlapon.
Demográfiai adataink katasztrofálisan változóak és egyre inkább az eltűnés veszélyével fenyegetnek. Ennek okai között találjuk a születések számának csökkenését, a vegyesházasságokat és az állandó kivándorlást, melyeknek megfékezéséről, változtatásáról csak elméleti úton törtépnik említés, gyakorlatilag a negatívum felé állandó zuhanást tapasztalhatunk.
A jelenlegi médiafogyasztás nem kielégítő, hiányos, vagy inkább nem létezik. A már gyakorlatban létező médiaoldalak, platformok, google-termékek, twitter, facebook, instagram, youtube, stb. posztolások nem adják megfelelően az ember számára szükséges, hiteles, helyi, igaz hírforrásokat, adatokat. Sőt, a mai fiatalok számára érthetetlen, hogy miért adnak még ki a mai napig is nyomtatott sajtótermékeket és ami fontosabb, miért van rá még mindig szignifikáns kereslet?
Az internet megjelenése és az internet-penetráció növekedése ugyanis hihetetlen könnyen elérhetővé tette bárki számára a mindennapi híreket, gyakorlatilag ingyen.
Demográfiai okok miatt a hagyományos papír alapú újságkiadás piaci kereslete drámai mértékben alacsony. Az online médiában percek alatt értesülhetünk a legfrissebb eseményekről és pár óra leforgása alatt akár komoly elemzéseket is olvashatunk egy olyan problémáról, amely a nyomtatott sajtóban még meg sem jelent.
Az idősödő fogyasztók, szépen lassan maguk is váltanak a kor szellemének megfelelően, vagy egyszerűen kihalnak, miközben nincs utánpótlás.
A fenti okok miatt és megmaradásunkat féltve és védelmezve igyekszünk megtenni azt amit lehetséges és ilyenképpen is szolgálni a nemzeti önazonosságtudat megtartását. Ennek érdekében indítjuk a www.felsobanya.info honlapot, a “Valorile MONTE MEDIO értékei” Egyesület web-oldalát.
Az oldal célja elsősorban, a Felsőbánya város életében történtek megörökítése, tájékoztatás a város mindennapjairól, eseményeiről, ünnepeiről, az ott élő ősmagyar lakosság életéről. Ez Felsőbánya egyetlen sajtóorgánuma.
Természetesen gazdag fotóanyaggal igyekszünk színesíteni közleményeinket, ugyanakkor fotótárban mutatjuk be a város és környékének természeti kincseit, értékeit, szépségeit. Véleményeket, cikkeket, kommenteket, közlésre alkalmas írott anyagot, vagy fotóanyagot szívesen fogadunk el, ha azok mértéke alkalmazkodik a weblap szintjéhez.

Elérhetőségeink lehetővé teszik a legegyszerűbb közlést és kapcsolatot, melyet e-mail használatával lehet lebonyolítani: ferenc@felsobanya.info, vagy: csaba@felsobanya.info címeken.
Információink a facebook oldalakon is elérhetőek, és a városon kívüli 25 km. sugarú körzetbe minden informatikai úton eljutnak. A további nagyobb távolságokra és külföldre bejelentkezés útján lehet elérhető.
Az itt élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása nélkül lehetetlen lenne.
Éppen ezért, a Bethlen Gábor Alapkezelő tevékenységével hozzájárul a világ összmagyarsága nemzettudatának erősítéséhez, a magyar-magyar kapcsolatok ápolásához, és jelen esetünkben az általunk is igénybevett és köszönettel elfogadott honlap létrehozásához.