01 xxRendkívül színvonalas eseménynek lehettek résztvevői a nagybányai művészetkedvelők 2017. november 10-én este a Festőtelepen. Átadták az újonnan rehabilitált Festőkolóniat, teljes egészsében, a Kolónia területén található összes épületekkel, rendeltetésüknek megfelelő állapotban.

Az átadó ünnepségen, a nagybányaiakon kívül több magasrangú személyiség is jelen volt, elsősorban a kultúrához-művészethez közelállók.

A megnyitóbeszédek fénypontja ez alkalommal is Cătălin Cherecheș nagybányai polgármester volt, aki a terv szorgalmazójaként volt jelen és nem önti véka alá további megvalósítások lehetőségét.

Ilyenképpen nagy hatással volt a sajtóra és közönségre egyaránt, hogy a polgármester üzenetet küld Orbán Viktor Magyar miniszterelnöknek, ami a Kolóniaavatással együtt történelmi pillanatnak számít:

“Nagylelkűen küldöm üzenetem Orbán Viktor miniszterelnöknek, melyet teljes szívből szeretnék megvalósítani a nagybányai festőiskola történelmének figyelembevételével.

A festőiskolában nagyon sok magyar festőművész tevékenykedett és nyomot hagytak nem csak a festőiskola történetében, sőt Nagybánya város fejlődését is előmozdították.

02 cherechesÉn az a román ember vagyok, akinek van bátorsága ezt mondani és meg is teszi amit mond. A magyar kormány érti, hogy mit jelent a művészet és kultúra pártolása, a magyar művészet és annak mesterei, akik jelen voltak Európa főbb pontjain. Ez megtisztelő a magyar nép számára. Éppen ezért hívom meg (a magyar ministerelnököt)  hogy támogassa tervemet, egy Képzőművészeti Akadémia kialakítását Nagybányán, egy olyan akadémiát, melyet megvalósíthatunk a magyar kormánnyal együtt, helyi finanszírozással és valószínű, hogy a magyar kormánnyal létrejövő partnerkapcsolatban, más akadémiai kapcsolatokkal egyetemben.”

A Nagybányai Festőiskolának régi történelme van, és a jelenben újjászületni kíván.

A Nagybányai Festőkolónia volt az első európai projekt román földön, amelyhez több mint 5000 művész járult hozzá az egész világon, az a megvalósítás, ami Barbizonban, majd Münchenben történt a művészet legmagasabb szintjein.

Nagybánya ezt a tervet önkormányzati beruházással valósította meg, nem európai támogatással, nem országosan leosztott pénzekből. Jeles, fiatal művészeket akar toborozni, akik innen mentek el és vissza fognak jönni.

04Ez a terv a múltról szól, arról, amit a múltból tanulhatunk, de a jövő terve – hangoztatta Chereches polgármester beszédében.

Nagybánya számára nagy jelentőségű a 120 éves történelmi múlt, a helyi értékek megőrzése és fejlesztése. Sajnos, az ünnepélyes megnyitón jelen levő vendégek, meghívottak nem mind értették egyhangúan a történteket. Rácsodálkozni, hogy itt Erdélyben, az ország északi részén vannak ilyen csodák, nem csak azt mutatja, hogy bárhol az ország-világon egyenlően vagyunk versenyképesek, hanem azt is, hogy délebbre, a művészetek és tudomány otthonában nem mindenki ismeri történelmünket és ittlétünk történelmi valóságát. Állíthatjuk azt is, hogy a fővárosban nincs az ami itt van. A történelmi hagyományok, az örökség sokmindenre kötelez. Még arra is, ha környezetünkben bátorkodunk szóra emelkedni, akkor tudjuk kik voltak régi vezetőink, királyaink, festőink, és általában megbecsült embereink.

Kivülállóként sikeres működést, tevékenységet kívánok az újjászülető Festőtelepnek. Legyen vonzásköre hatalmas, mint a múltban és továbbra is járuljon hozzá Nagybánya és környezete, a többi művészetet pártoló létesítmények és törekvések fejlődéséhez.

Hitter Ferenc